Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla

Byggnaden, minnesmärket Centralpostkontoret står ännu på plats i Göteborg…

2 kommentarer

postkontor

Rätt ofta passerar jag denna plats som jag minns från barndomen, en plats för post då om man skulle skicka i sista stund. Lite bakgrund, 1620 räknas som svenska postens grundläggningsår. Då infördes genom statens försorg en regelbunden postföring från Hamburg till Sverige via Markaryd, som då var gränsort mellan Danmark och Norge. Postskjuts och kronobrevbäring ålåg de bönder som hade så kallade posthemman.

Detta slapp de i mitten av 1800-talet men först 1873 byttes kronobrevbäringen ut mot lantbrevbärarsystemet. Sedan skedde flera steg, postiljon, brevbäraren som alltid skulle visa noggrannhet och flit i sin uniform.

Posthuset på Drottningtorget i Göteborg ritades av göteborgs-arkitekten Ernst Torulf – klart i maj 1925. Det uppfördes mellan 1918-25 som en mycket modern byggnad för att man mer effektivt skulle kunna sortera och distribuera post.

Kungl Maj:t och riksdagen tillstyrkte 1914 budgeten för tomtinköp på totalt 961 304 kronor, och 1915 förverkligades köpet av tomten öster om Drottningtorget där det vid denna tid låg ett fattighus som kallades Bracka. Under första kvartalet 1917 revs detta hus och arbetet med posthuset påbörjades, som skulle ta över sju år. När allt var klart var det inte bara det största posthuset i Norden, utan även det dyraste husbygget i Sverige med en byggkostnad som först beräknades till 2,4 miljoner kronor, men fick slutnotan 8,4 miljoner kronor, uppfört i tre våningar.

I de cirka 1 000 olika lokalerna fanns 560 fönster och 1 620 dörrar. 1995 blev posthuset byggnadsminnesmärkt vilket innebär att fasaden och exempelvis kassahallen inte får ändras.

Hotellverksamhet modell lyx är här idag – Clarion Hotel Post. Min egen bild från 2013.

Källor:
sv.wikipedia.org
vartgoteborg.se
gupea.ub.gu.se

intressant.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Annonser

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

2 thoughts on “Byggnaden, minnesmärket Centralpostkontoret står ännu på plats i Göteborg…

  1. Hej! Vilken trevlig läsning. Det finns verkligen så otroligt mycket historia i huset.
    Ha en fin dag!
    Mvh Martina, Clarion Hotel Post

    Liked by 1 person