Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner NYA inlägg, Klockan 08 -VARJE ONSDAG, LÖRDAG OCH SÖNDAG! MED MERA. 2700 inlägg.

Måste en präst tro på Gud? Om ordet diakon och – prästen förr i tiden…

Thorkild

Om en präst måste tro på Gud, så kan man rent teoretiskt svara nej, men med fortsättningen att det måste du? Expertsvaren – Hur ska du annars kunna förmedla Guds ord? Och vägen till prästvigning är lång och ska vara det. En blivande präst behöver studera i många år, pröva på kyrkligt arbete, leva och mogna som människa och som troende, enligt expertis.

En präst är en person med auktoritet att leda religiösa ceremonier samt fungera som förmedlare mellan människa och gud. Prästen kan frambära folkets böner och offer till gud. För att bli präst krävs att du har en magisterexamen i teologi eller religionsvetenskap och att du antas som prästkandidat i ett stift. Om man ej är troende lär man ej bli antagen. Därpå följer ett års avslutande studier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

Om man vänder på synsättet kan möjligen en präst ”hoppa av, byta jobb” om man tappar sin tro. 2003 skedde en sak i Danmark som gav en del ramaskri. Man kunde läsa.
”Han tror inte på den himmelske guden, inte på evigt liv och inte på återuppståndelsen.”
När det stod i tidningen blev han omedelbart avstängd. Det gällde den danske prästen Thorkild Grosbøll som skapade en en strid inom den danska kyrkan sedan han förnekat Gud. Thorkild Grosbøll (född 1948 i Støvring) var – dansk kyrkoherde.

Intervjun utlöste en våldsam offentlig debatt med många åsikter från insändare författare, däribland många präster, teologer och kyrkan tillägnad. Först i juli 2003 fick han fortsätta sitt jobb som kyrkoherde i Taarbæk, men under strängare tillsyn, av biskopen i Roskilde stift, Jan Lindhardt.

Kort därefter så gjorde dock Grosbøll upp till ett slags bekräftelse i vittnens närvaro, när han fick ändra sin syn på Gud och bekräftade det till sin pastor med löfte (med underskrift). Han kunde i och med denna bekännelse åter arbeta på sitt kontor – men tillfälligt avstå från att tala till pressen. Kort efter meddelade Grosbøll att han hade bestämt sig för att sluta som pastor. 2008 vid 60 års ålder, ansågs det som kontraktsbrott mellan kyrkan – här representerad av prästen – och folket. Hur bra är en kyrka vars präster inte garantera kyrkans budskap? Frågan faller på sin egen rimlighet.

Ordet diakon ska få ett förtydligande (ej att förväxla med forna tiders diakonissa). Inom Svenska kyrkan är diakon en del i det treledade ämbetet tillsammans – med biskop och präst. Diakonerna har högskoleutbildning inom socialt arbete eller omvårdnad. Till denna kommer en ettårig diakonutbildning och praktik. Diakontjänsten kan inom Svenska kyrkan vara socialt inriktad, och man ägnar sig mer åt praktisk handling, såsom hembesök och stödjande samtal.

Diakonerna hjälper även till vid gudstjänster, vid förbön och nattvard. De kan även leda olika grupper, exempelvis samtalsgrupper, bibelstudiegrupper eller sorgegrupper. Klart? Thorkild

Förr, runt 1200-talet. En förutsättning för att bli präst var att man inte hade några kroppsliga defekter. Det gällde också för en kyrkans man att vara rädd om sitt utseende, i annat fall hotade avsättning. Ett exempel kan belysa detta märkliga förhållande:

Biskop Jens i Odense uteslöt 1207 en präst i sitt stift som råkat ut för en olycka när han försökt medla i en strid mellan några personer utanför hans hus. Prästen hade trätt ut på gatan och ”då for en av de stridande vid tillskyndan av djävulen och utan att samme präst hade gjort sig skyldig till något, lös på honom och högg ett finger av hans vänstra hand”.

Biskop Jens kunde inte finna sig i att en av hans underlydande saknade ett finger. Det hela blev emellertid ett fall för påven som dock lät nåd gå före kyrklig rätt.

Jag har själv mött privat ett flertal präster och kyrkofolk och jag sammanfattar det med att de är som oss andra, olika. Idag har man öppnat upp synen med ex kring sexualitet och synen på äktenskap mellan par av samma kön. Fast mycket kvarstår, att nå ut till folk. Och TV hakar på som ofta, ”SVT fortsätter att satsa på relationsprogram. I nya ”Tro, hopp och kärlek” letar präster efter en livskamrat, med Mark Levengood som ledsagare.” Inget är väl fel som är rätt? 🙂
Bilden på Thorkild.

Källor:
fragaprasten.fi
svenskakyrkan.se
popularhistoria.se
sv.wikipedia.org
svd.se
aftonbladet.se
da.wikipedia.org
religion.dk

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

Kommentarer är stängda.