Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla

Slaget vid Bornholm med Elefanten, som skulle bli Gustav Vasas ögonsten…

elefantens

¨Krig till havs – Slaget vid Bornholm den 9 juli 1535, kallas det sjöslag då en svensk-dansk-preussisk flotta angrep och besegrade den lybska flottan. Slaget bröt Lübecks marina herravälde.

Sammandrabbningen var en av många strider under det danska inbördeskriget grevefejden. Måns Svensson Some var amiral över den flotta, som Gustav Vasa sände Kristian III, till bistånd i striden mot Lübeck och dess förbundna danska delar.

Amiralsskeppet hette Elefanten. Innan Gustav Vasa dog hade byggandet av detta nya, stora krigsfartyget, Elefanten, fullbordats.

Ur ”Svensk historia under vattnet”:

”Varje morgon kunde Gustav Vasa titta ut genom fönstren på slottet Tre Kronor och se hur hans makt och inflytande höll på att förkroppsligas i form av kravellen Elefanten som byggdes på Stockholms skeppsgård. Det skulle bli Östersjöns största skepp, ja inte nog med det, det skulle också bli det vackraste.”

”Kravellen tog fem år att bygga och blev färdig år 1559, men Gustav Vasa fick aldrig tillfälle att se sin flottas stolthet i strid.”

Och tillbaka då – i maj 1535 förenade sig de elva svenska fartygen med de preussiska och danska. Vid Bornholm den 9 juni angrep fartygen den lybska flottan som måste ta till flykten. Veckan därpå instängde och konfiskerade den förenade flottan tio lybska skepp i Svendborgs sund (Fyn).

Därefter gick den förenade flottan till Öresund och inneslöt Malmö, Köpenhamn och Landskrona. Den svenska flottan hade därmed varit med och brutit lybeckarnas övervälde till sjöss.

Deltagande fartyg:
Stora Kravelen ”Elefanten”, Sverige
Mickel, Lübeck
Samson, Danmark
Sundska Holken, Danmark

Hundratals skepp finns på Östersjöns botten. Vrak som bevarats i Östersjöns bräckta vatten och som upptäckts är ex. Wasa, Kronan och Elefanten.

Elefanten byggdes i Stockholm, ca 50 m lång. Efter striden ovan gick hon på grund 1564 utanför Bornholm och började läcka. Strax före ankomst till varvet för reparation sjönk det stora skeppet utanför Kalmar på 5-6 m djup. Ett dåtida bärgningsförsök misslyckades.

Det välbevarade vraket grävdes ut under ledning av Carl Ekman 1933-39 då aktern bärgades. En del av aktern finns utställd i Sjöhistoriska museet, Stockholm. Bilden visar en teckning på Elefanten.

Källor:

sv.wikipedia.org
janmilld.se
sverigesradio.se

intressant.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Annonser

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

Kommentarer inaktiverade.