Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla

Lyrikern Anna Greta Wide, läsvärd, men bortglömd…?

agwAnna Greta Wide, född 1920 i Göteborg, död 1965 vid bara 45 års ålder. Hon var en svensk poet som skrev totalt sex diktsamlingar. 1963 upptäcktes cancer och det blev många vistelser vid Jubileumskliniken i Göteborg.

Ur samlingen Den saliga osäkerheten, 1964.

Den saliga osäkerheten
Den osäkra saligheten
Den osaliga säkerheten
Den säkra osaligheten

Allt detta låter väl säga sig
Men aldrig: den säkra saligheten
Och aldrig: den saliga säkerheten

Då halter sanning och rytm.
Någonstans måste nejet in.
Så är människans villkor.

Anna Greta var en lyriker som genom sina finstämda och formfulländade, men sparsmakade dikter, har kommit att älskas av många. Hennes fader var folkskollärare, hon utbildade sig vid flickläroverket i Göteborg och avlade filosofisk ämbetsexamen (fil mag) vid Högskolan med toppbetyg år 1951. Redan under studieåren var hon känd som en seriös diktare, som inte var opåverkad av det som hände utanför Sveriges gränser under 40-talet.

Hon arbetade som adjunkt i svenska för pojkar vid Göteborgs praktiska realskola och i Kungsbacka samrealskola. Anna Greta Wide vann som gymnasist en rikstävling genom en dikt om Afrodite. Hennes lyriska förebilder var Harriet Löwenhjelm och Karin Boye.

Hennes skrivarvärld blev med tiden alltmer präglad av ett inre sökande som förde till intensiva uttryck av mänsklig erfarenhet – av sina egna insikter – detta var viktigt! Stumhet, oföddhet, vanmakt blev den mylla ur vilken reste sig trotsiga uttryck för livsvilja och mod och tro på ljuset.

Hon debuterade 1942 med den formfulländade Nattmusik (L) och man har sagt att just musiken spelar en viktig roll i hennes lyrik. Det stora obegripliga, som vi kommer ifrån och behöver hämta kraft hos, benämnde hon hav, moderssköte, vagga i jordens medelpunkt eller den tyste störaren.

1955 kom, efter tio års tystnad, Dikter i juli, inte ett rekviem, men ord för en efterlevande som måste klara sig utan stöd. Den saliga osäkerheten (L) är ett försök att låta frågorna förbli obesvarade, att inte söka lä trots behovet av trygghet. I de första diktsamlingarna dominerar centrallyriken medan hon övergår i de två följande samlingar till en friare mer modernistisk stil för att sluta med två innehållsmässigt religiösa diktsamlingar.

Några andra av hennes diktverk är, Orgelpunkt, 1944, Broar, 1956, Kyrie, 1960 och senare: Dikter av Anna Greta Wide, i urval av Gunnel Vallquist, 1989.

Källor:
margaretabjorndahl.se
lund.se
nordicwomensliterature.net

intressant.se

 Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Annonser

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

Kommentarer inaktiverade.