Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla

SSRI, medicin som idag är allmänt känd och använd, vad är det?

ssrivl

Selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI (eng. Selective serotonin reuptake inhibitor), är en grupp antidepressiva läkemedel (så kallade tymoleptika).

SSRI idag – är godkända för att användas mot psykiska sjukdomar/åkommor i kombination med psykoterapi såsom ex: egentlig depression med melankoli, djup och/eller långvarig depression utan melankoli, social fobi eller – panikångestsyndrom m.m.
 
Läkaren Sven Ternov hann skriva ut mycket SSRI-preparat till sina patienter innan han själv blev deprimerad  och under flera år använde Venlafaxin (SSRI).  När det var dags att trappa ned och sätta ut medicinen kom det han inte var beredd på: utsättningssymptomen och abstinensen. Ternov ville påvisa att det är brist på läkares förståelse för detta.

Historik? Nobelpristagaren Arvid Carlsson och det svenska läkemedelsbolaget Astra tog i slutet på 1970-talet fram det allra första SSRI-preparatet – Zimelidin, som inregistrerades 1982. På grund av sällsynta men svåra biverkningar avregistrerades preparatet efter en relativt kort tid på marknaden.

Vanliga biverkningar idag för läkemedel i SSRI-kategorin är ex: Viktförändringar (viktökning, viktminskning), Darrningar, Muntorrhet och ex. Förlust av sexuell drift, oförmåga att uppnå orgasm

Även om inget läkemedel är 100% säkert för alla, är SSRI bland de säkraste. Sällan SSRI interagerar eller orsakar problem med andra läkemedel. Behandling med SSRI är mycket vanlig, men effekten är tveksam på kort sikt, de flesta äldre blir inte hjälpta (skriver SBU bland annat).

Miljontals amerikaner lider av depression , ångest och andra psykiska tillstånd. SSRI skrivs ofta ut, de blockerar en receptor i hjärnans celler som absorberar kemiska serotonin och därmed blir mer av denna tillgänglig för att ”förstärka” sin förmåga att skicka meddelanden mellan nervceller.

Det är sant att om man tar ett SSRI förändrar hur det hur nervceller fungerar inuti din hjärna . Detta orsakar små förändringar i hur du känner, agerar och beter sig.

Men du kanske gillar ditt ”nya” jag. I en av de få studier som mäter personlighetsförändringar som svar på antidepressiva medel, kände användare att det gjorde dem mer känslomässigt stabil, utåtriktad, tillitsfull, självsäker och ”mindre fientlig”.

SSRI påverkar libido och sexuell erfarenhet hos många människor. Män och kvinnor kan ha en minskad intensitet eller förmåga till orgasm. Uppskattningarna varierar, mellan 20% och 45% av befolkningen, anser experter. Vissa människor rapporterar att de dock kan ”lyftas upp”, vilket kan ge dem tillbaka sin känsla för sex.

Detta ovan är utvalda fakta, men som allt skiljer det sig mellan alla människor. Einstein sa ungefär som att ”allt är relativt”. Hur man mår är trots allt det viktigaste och många blir absolut hjälpta. Jag blev intresserad av fenomenet. Kan en konstnär ha kvar samma lidelse? Kan vi?

Inlägget är faktasök, ej någon åsikt om vad är rätt och fel, men jag tycker att detta är viktigt. Men att vi alla bör veta vad som är vad. Eftersom jag känner många som använder detta blev jag nyfiken. En läkare jag mötte en gång påstod att man ger det mot även mot värk, senare förstod jag att han då menade mer av psykologiska knutar som kan uppstå. Jag kortade dessutom mitt eget inlägg då jag vill behålla det subjektivt. Åsikter varierar, oavsett skiner solen denna dag…

Källor:
newsvoice.se
sv.wikipedia.org
webmd.com

intressant.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Annonser

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

Kommentarer inaktiverade.