Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla

Kattfoten eller harefötter, Evert Taube gjorde växten mer känd…

kattfot

Rönnerdahl skuttar och valsar, på ängen växer en del som följer. Gulllviva, mandelblom, kattfot och blå viol. Så  vad är en kattfot för en växt? Jo, kattfot, Antenn´ria, släkte korgblommiga växter med ca 45 arter fleråriga örter och den är en lågväxt, ullhårig ört som kan bli upp till två decimeter hög. Blomkorgarnas holkfjäll är ljusa, vita eller mer eller mindre rosa. Frukten är liten med en vit hårpensel. Kattfot odlas också som trädgårdsväxt.

Kattfot blommar från maj till juli – och den är en ganska allmän växt genom hela det nordeuropeiska florområdet, österut förekommer den till Japan och Aleuterna. Dock har den minskat i modern tid, på många håll p.g.a. igenväxning av tidigare öppna marker. Även i fjälltrakter är den ganska allmän. Arten tillhör företrädesvis torr och grusartad jordmån, t.ex. vägkanter och öppna skogsbackar. Den växer på torr, öppen, kvävefattig mark, som gräsbackar, naturbetesmarker och skogsbryn.

Artnamnet dioica är en böjningsform av latinets dioicus (tvåbyggare) och syftar på att arten har skilda han- och honplantor. Ursprung: Europa och Asien. Första fynduppgift publicerades år 1658 i Rudbecks Catalogus plantarum (Nordstedt 1920).

I Småland kallas denna växt harefötter. Detta namn tillskrivs dock i Närke en annan art, bergsyra, som inte alls är släkt med kattfot. Av dess blomster binder folket ”evighetskransar”. Kattfoten har minskat oerhört mycket på senare år och finns bara kvar på ängar och naturbetesmarker som slås eller betas på gammalt vis. Årets växt blev den 2012 – kattfot Antennaria dioica. (År 2013 blev valet – blåklint, Centaurea cyanus).

Ibland talas om namnet såsom en viss liknelse med en kattfot. Kattfot, trekronorsstämpel, är också benämning på den kontrollstämpel som åsätts godkända arbeten av guld, silver och platina. En lite annorlunda växt.

Källor:
ne.se
sv.wikipedia.org
linnaeus.nrm.se
bioresurs.uu.se
blomsterlandet.se
sbf.c.se

intressant.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Annonser

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

Kommentarer inaktiverade.