Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla

Andersön – ett naturreservat med mycket spännande historia…

anderso

I mars månad år 1178 hölls Slaget på Storsjöns is mellan Andersön och Sunne, resultatet av slaget blev att jämtarna förlorade mot kung Sverre Sigurdsson och Jämtland införlivades i Norge. Drottning Kristina hade också planer på att ”Jämtlands stad” skulle byggas på Andersön, men detta blev det inget bevisligen ingenting av. På 1600-talet fanns sju gårdar på Andersön. 1660 slogs dessa ihop till en enda stor gård, det så kallade regementskrivarbostället.

Mer fakta – Andersöns berggrund består av kalksten och Andersöskiffer. Den bildades under ordovicium (500 – 430 miljoner år sedan).

Var ligger nu den omskrivna? Andersön är en av de större öarna i Storsjön i Östersunds kommun i Jämtland. Ön ligger i Sunne socken två mil sydväst om Östersund vid Sannsundets norra del. Ön är poppis som friluftsområde. På sommaren är det bad och picknick, vårvinterdagar skidor och njuta av ön från sjösidan. Hela ön är ett naturreservat och det finns flera naturstigar. Båten S/S Thomée gör ofta turer till Andersön.

Från äldre järnålder finns så kallade insjögravar och från yngre järnålder en gravhög som tyder på att området började odlas upp vid den här tiden. Odlingsrösen och terrasskanter visar att marken har odlats ända sedan dess. Här finns också rester av en järnframställningsplats och en varggrop som använts för jakt. Vid Kvarnbacken på norra Andersön finns rester av en gammal väderkvarn. På ön finns även lämningar efter Andersö skans från 1650-talet.

Andersöns naturreservat omfattar ön, Isön, vattenområdena runt samt några mindre holmar. I området finns fina strandmiljöer med fossilrika hällar. Skogen är kalkbarrskog av varierande ålder, på sina ställen med inslag av lövträd. Längs stränderna finns skog med mycket höga naturvärden. Här kan man finna krokiga tallar som är över 300 år. Hela 25 rödlistade och 30 mer vanliga marksvampar har hittills hittats i området. Bland de mer ovanliga är bitter taggsvamp och lilaköttig taggsvamp som båda är starkt hotade arter.

Andersöns norra udde heter Käringnäset. Den östra udden heter Oxmelen. Mellan Oxmelen och Trefotudden ca en kilometer söderut utbreder sig Oxmelviken. Den västra udden heter Båthusudden.

Ön är tillägnad skidåkningens, jaktens och vinterns gudinna Skade. Namnet skrevs först Ondursöy (normaliserad fornnordiska Öndursey), från Ondurdis – skidgudinna. Ångbåtsbryggan ligger längst ut på Trefotsudden. Andersön, en rolig liten cykel/spring/vandringsö och historik, skriv upp namnet.

Källor:
lansstyrelsen.se
sv.wikipedia.org
naturkartan.se

intressant.se

Annonser

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

Kommentarer inaktiverade.