Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner. NYA inlägg, klockan 08! 2925 inlägg. Carpe diem.

Brattön en spännande ö att besöka för naturliv och skattgrottor…

batbrattisland

Är man nyfiken, faktasökare, så räcker ibland man hör, ser eller läser något som man vill veta mer om och här gällde det en granne på håll som bor här till och från på denna plats. Jag var tvungen kontrollera om det han sa var sant och – finns mer veta? Det handlar om en ö i väst, Brattön.

Japp, Brattön är en ö med ett fåtal fastboende och ligger i Solberga socken i Kungälvs kommun i södra Bohuslän. Den ligger i södra delen av Hakefjorden nära öarna Lövön och Älgön. Högsta punkten på Brattön (131 m ö h) kallas Blåkullen. Brattön har även kallats Blåkulla, ”häxornas” ö.

Det finns en vandringsled upp till toppen av ön med utsikt över skärgården som ska vara skön skåda. Högt uppe på ön finns en liten sjö omgiven av stora och kraterliknade bergsformationer. Nästan hela ön ingår i Brattöns naturreservat. Och även intilliggande Älgön så består de av den hårda grönstensarten gabbro/ norit, vilket förklarar hur öarna kunnat stå emot inlandsisar och vittring. En annan egendomlighet är att flera fjällväxter också finns här, kanske en relik från istiden.

Fågellivet varierar – några är törnskata och törnsångare. Tornfalk och andra skyddsvärda rovfåglar finns här och runt ön rastar och övervintrar talrika sjöfågelflockar med ejder, sjöorre, salskrake, lommar och doppingar.

Ön nås via färja från Rörtången strax öster om ön. Vid Östra hamnen, på hällmarken vid udden växer fjällnejlika och strandloka. På stranden växer den vackra gulblommiga kärrtöreln, rödmalva och strandaster.

Grottan på Brattön är nog en av Bohusläns största, den har en smal öppning, men efter ett två meters steg ned till det släta golvet kommer du till en långsträckt sal med 10 m i takhöjd. Den löper långt, långt in, men om man inte är smal och vig är det svårt att veta var den slutar.

Grottans spindlar är fantastiska och de väver stora nät mellan bergväggarna. Stearindropp avslöjar att den varit välbesökt även innan elektriciteten kom. Den kan ha använts som skattgömma ex för Lars Gatenhielm och andra sjörövare. Sök och finn?batbrattisland

Info, gabbro, basisk djupbergart, bestående av plagioklas, samt augit och/eller rombisk pyroxen, ofta även olivin, mera sällan hornblände eller biotit; en gabbro med olivin kallas olivingabbro; en gabbro med rombisk pyroxen kallas norit; en gabbro huvudsakligen bestående av plagioklas och med mycket underordnade mörka mineral kallas anortosit. Gabbro bildas på stora djup i jordskorpan av en basisk magma. Det visste du ej va?

Källor:
sv.wikipedia.org
kungalv.se
geocaching.com
bohuslansmuseum.se

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

Kommentarer är stängda.