Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla

Åderlåtningsmannen, behandling, att tappa patienten på blod…

aderl2

Ja, ålderdomligt kanske, en metod som gick ut på att tappa patienten på blod. Åderlåtning, flebotomi, venesektion, venaesectio, koppning, är en gammal metod för att kurera personer från sjukdomar. Med hjälp av en koppa tappades blod ur kroppen vilket skulle få ”det sjuka” att komma ut genom blodet och därmed kurera personen. Man använde också blodiglar till åderlåtning.

”Åderlåtning, eller den operation genom hvilken en blodåder öppnas för uttömning af blod, var för 25 á 30 år sedan mycket allmän vid behandling af vissa akuta sjukdomar i synnerhet lunginflammation. Man afsåg med åderlåtningen att nedsätta febern samt minska sjukdomens häftighet i det angripna organet men fäste ej stort afseende vid den betydliga kraftnedsättning operationen ofta medförde för den sjuke.” (bok fr. 1886)

De första beskrivningarna av åderlåtning kommer från Kina där det användes för att driva ut onda andar ur kroppen. Ungefär samtidigt utformade Hippokrates humoralpatologin som skulle ligga till grund för medicinsk behandling fram till slutet av 1800-talet. Den utgår från att människan består av fyra vätskor; blod, slem och gul och svart galla. Ordspråket ”att vara vid sunda vätskor” handlar just om detta. Under medeltiden var åderlåtning en mycket utbredd företeelse i Sverige och ordinerades mot många sjukdomar.

Mycket skrock har varit förbundet med åderlåtning. I gamla almanackor kunde finnas noggranna föreskrifter om vilken kroppsdel, som styrdes av olika konstellationer i Zodiaken. Detta illustrerades med Åderlåtningsmannen. Ex. skulle åderlåtning på unga män helst göras vid nymåne (månen ung, växande), medan äldre män som passerat livets middagshöjd bör åderlåtas i nedan (månen gammal).

Kyrkan hade stort inflytande på läkekonsten och det var framförallt på klostren som den medicinska kunskapen förvaltades. Alla i samhället lät åderlåta sig med jämna mellanrum, från den rikaste kungen till den fattigaste bonden. Till och med husdjuren fick åderlåtning, så sannolikt var det inte så kostsamt. Åderlåtning kunde ordineras mot så gott som alla åkommor. Det gällde alltifrån lungsot, lepra och hjärtsvikt till förkylning, feber och till och med mot fysiska skador med blodvite. Det gick så långt att kyrkan ordinerade åderlåtning som en form av syndernas förlåtelse. Detta uppskattades inte av alla vilket ledde till att uttrycket ”kyrkan skola ej törsta efter blod” uppstod. Att dra blod från utvalda delar av kroppen dominerade läkekonsten ända fram till slutet av 1800-talet.

Idag har man inom västerländsk medicin återgått till att åderlåta patienter med modern teknik som en legitim behandlingsform, för att förtunna de som har för tjockt blod och där det finns risk för blodproppar eller hjärtproblem. Det sker dock endast i extrema fall och med en modernare teknik, men principen är densamma. I Finland går en del äldre personer och åderlåter sig och där lär det även vara ett populärt inslag på svensexor.

Källor:
sv.wikipedia.org
vastarvet.se
gastrolab.net
BOK:
”Hemläkaren, populär ordbok i sjukvård
och helsolära enligt nutidens
medicinska åsigter” – 1886:

www.intressant.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Annonser

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

Kommentarer inaktiverade.