Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla

Adam fick liv genom att Gud ”blåste i jordvarelsens näsborrar”…?

adam-eve

”Och Herren Gud danade människan av stoft från marken och andades i dennes  näsa livsluft, och så blev människan en levande varelse.” Men ”vem var Adam och Eva, ”fanns de och fick de barn”? Bibeln handlar om vår tro, tolkning, vad kan vi finna för ”information”? ”Skapelseberättelsen kan ses som en bild för mänskligheten. Eva symboliserar eller representerar alla kvinnor, och Adam representerar/symboliserar alla män”.

Adam och Eva är de första människorna. Adam kommer från det hebreiska ordet adamá, som betyder jord. I den hebreiska ursprungsversionen av Gamla Testamentet används ordet adám, vilket betyder jording, jordvarelse eller människa. Ordet adam finns även i persiskan och betyder där människa. Ordet används först i första mosebok. då som egennamn på den första mannen.

Eva kommer av det hebreiska ordet chava eller chawwá, vilket betyder liv, levande eller den levande. Det förekommer i första moseboks tredje kapitel vers 20 och den svenska översättningen Eva finns även på latin. Latin översätter även ordet till Heva, på engelska är det Eve och på persiska är motsvarande ord hava.

I Bibel 2000 lyder versen där den första kvinnan får sitt namn: ”Mannen gav sin hustru namnet Eva, ty hon blev moder till alla som lever”. I första moseboks fjärde kapitel föds Adam och Evas två första söner, Kain och Abel, och en tid efter att Kain mördat Abel, föds tredje sonen, Set. I det femte kapitlet nämns att Adam och Eva fick fler söner och döttrar.

På bibelsajten.se förekommer versioner på vad som skett. Ex.”Myterna är inte skrivna som historiska berättelser där alla detaljer kan bevisas och där händelseförloppet sker i en kronologisk ordning. De är skrivna för att hjälpa människan att tolka livet och för att kunna förklara olika skeden i det mänskliga livet. Adam och Eva är symboliska namn för människosläktets ursprung. Adam och Eva kommer från hebreiska ord som betyder jord, resp. den som ger liv. Det berättelsen vill säga oss är framförallt att människan har sitt ursprung hos Gud, att vi är skapat av Gud och till Guds avbild.

Bibeln berättar mycket riktigt om två söner Kain och Abel. Dessa representerar två olika grupper inom samhället. Kain var jordbrukare och Abel herde/ djurskötare. Båda rollerna var viktiga i samhället för att människan skulle överleva. Så småningom får de också en lillebror som kallas Set. Det berättas också att Adam och Eva fick döttrar.

Berättelsen om bröderna Kain och Abel kan du läsa om i 1 Mosebokens 4:e kapitel. En liten intressant upplysning lämnas i vers 15. Kain har dödat sin bror Abel och Gud skickar iväg honom bort från familjen. Innan han skickas iväg ger Gud honom ett märke på pannan för att han inte skulle bli dräpt av vem som helst som mötte honom. Betyder detta att det fanns också andra folk i deras närhet? Det är först när Kain har blivit ivägskickad som det berättas om hans hustru. Kanske träffade han då en annan familjegrupp?

Namnet Adam så igen – är ett mansnamn av hebreiskt ursprung som kan betyda ‘människa’ eller ‘den rödaktige’. Den latinska formen är Adamus. Adam var den första människan även enligt Koranen. Adam (Bibeln) samt Adam (islamisk profet).

Hur är det med nakenheten och valet att dölja den, som i konsten?  Man väljer fikonlöv över bildernas könsorgan, även på äldre bilder och skulpturer. Valet av fikonlöv var ett resultat av att man i Medelhavsområdet identifierade ”kunskapens träd” med ett fikonträd, eftersom fikonlöv faktiskt omnämns i Första Mosebok som ett medel att dölja Adam och Evas nakenhet.

Och slutligen, den förbjudna frukten så vet ingen vad det var, det viktiga var att det var förbjudet äta av den.  ”De förbjöds av Gud för att äta frukten av Kunskapens träd (Första Moseboken). Bibeln säger ingenting om vilken typ av frukt det var. Traditionen har identifierat det som ett äpple, men det är omöjligt att veta med säkerhet vilken sorts frukt det var. Nu vet vi att vi inte vet vilket…

Källor:
sv.wikipedia.org
bibelsajten.nu
gotquestions.org
keyway.ca

www.intressant.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Annonser

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

Kommentarer inaktiverade.