Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla

Hitler skulle anfalla Sverige,”Operation Polarräv”, den 1 juli 1943…

hitlsverige

… för han skulle upprätta en tysk flygbas här jo. Först var det nära, februari 1942. Och från 1943 finns en tysk anfallsplan mot Sverige bevarad, ”Operation Polarräven”. Läs.

Under år 1943 hade onekligen den tyska krigslyckan avtagit rejält. På nästan alla fronter var Tyskland på reträtt. Det är inte utan att vändpunkten i kriget underlättade för den svenska regeringen (Möller och Erlander) att först se genom fingrarna när det gällde den norska verksamheten i Sverige för att mot slutet av året mer formellt ställa sig bakom de norska utbildningsaktiviteterna.

Johansson kommer med den något sensationella uppgiften att den tyska planen operation Polaräv del I skulle ha inletts den 1 juli 1943. Den gick ut på att från norskt område i nivå med Trondheim anfalla Sverige med målet att skära av landet på mitten och inta militärflygfältet på Frösön utanför Östersund och där upprätta en tysk flygbas.

I sista stund kom order från Hitler att inställa operation Polarräv, förmodligen till följd av fortsatt stora förluster i Sovjetunionen. Själva operationsplanen har länge varit känd men något exakt anfallsdatum har inte tidigare framkommit och att operationen avblåstes bara några timmar innan den skulle ha satts i verket lär enligt källor vara både en nyhet och sant, alltså några timmar i så fall från att vi skulle ha dragits in i andra världskriget.

Tidigare, i maj 1940 fick den norska legationen den svenska regeringens tillstånd att själv driva en flyktingsluss på en avsides plats i norra Småland efter att norska flyktingar vid gränsen fått ett svenskt nödfallspass och enkel biljett till Öreryd utanför Jönköping. Den anläggningen blev snabbt för liten varför det upprättades en betydligt större sluss för norska flyktingar utanför Vingåker i Sörmland. Där registrerades flyktingarna och fick bland annat genomgå en hälsokontroll och erhöll nya pass. Det blev början till ett omfattande informationsutbyte mellan den svenska underrättelsetjänsten och den norska motståndsrörelsen.

Sommaren 1943 inrättades det ett antal hälsoläger med motiveringen att vaccinera stora delar av den norska manliga vapenföra befolkningen. Under sommaren och hösten 1943 hade man anordnat 40 läger. Syftet med dessa uppsamlingsplatser blev i realiteten att hålla unga norrmän i trim, ge dem grundläggande militär exercis och vana att hantera handeldvapen för att i en framtid kunna utnyttjas som en rekryteringsbas för polistrupperna och andra mer krävande uppdrag inom motståndsrörelsen i Norge. Det förekom också utbildning i konststycket att i tysthet avliva en fiende. Hela verksamheten skedde mer eller mindre i smyg, men chefen för Socialstyrelsen var införstådd och positiv men samtidigt klok nog att endast fästa ett minimum av sakförhållandet på papper.

Tage Erlander blev informerad i egenskap av statssekreterare i socialdepartementet, men skrev i sina memoarer att han inte fick veta hela sanningen ”men han (Socialstyrelsens chef) utgick väl ifrån att vi skulle begripa något själva”. Så småningom började den svenska militären ana vad som var i görningen. De valde klokt nog taktiken att assistera för att samtidigt få insyn och en viss kontroll av verksamheten.

Under alla förhållanden kan man konstatera att statsminister Per Albin Hanssons samlingsregering hade tillämpat en överlevnadsstrategi för Sverige, även om det gick ut över neutralitetspolitiken.

Någon neutralitet i moralisk mening var det aldrig frågan om, tvärtom. Ex. sände Radioteatern under Hjalmar Gullbergs ledning den danske motståndsmannen Kaj Muncks i hemlandet förbjudna pjäser.

Hur såg engelsmännen på vår neutralitet? Premiärminister Churchill uttalade tidvis sitt förakt för den svenska neutraliteten, medans Hitler uppgivet tidigt noterade, att ”demokratin hade gått svenskarna i blodet”.

Mot slutet av kriget, våren 1945, fanns det långtgående planer på dels en massiv svensk militär insats mot de tyska förbanden i Danmark och Norge, dels en svensk samverkan med västallierade förband som via Göteborg skulle rycka in i Norge. Något som aldrig behövde realiseras…

Källor:
smb.nu
nordicacademicpress.com
svd.se

www.intressant.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Annonser

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

Kommentarer inaktiverade.