Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla

Bonsai, ett träd med anor från Kina som bär sin historia…

bonsai

Jag har haft och tycker mycket om bonsai, en levande växt i kruka inomhus (egentligen utomhus) – själv upplevde jag den som mer liv i, kanske beroende på dess historia. Bonsai är en sorts miniatyrträd som odlas i kruka. Själva ordet bonsai betyder ordagrant BON = skål och SAI = växt – och kommer ursprungligen från Kina, men har utvecklats mest i Japan.

Redan på 700-talet omnämndes denna odlingsform i gamla kinesiska skrifter. Odling av Bonsaiträd kallades i Kina för ”pun-sai”. Men det var japanerna som förfinade och fulländade bonsaiodlingen till en konstform. Japanska munkar var de första som under Kamakura-perioden 1185 -1333 som började odla bonsaiträd. Men efterhand spred sig intresset och bonsai blev en statussymbol för hela aristokratin i Japan.

En urgammal historia i Japan handlar om hur en fattig samuraj på 1200-talet fick besök av sin shogun. Det var en kall vinterdag och för att inte shogunen skulle frysa eldade samurajen upp alla sin bonsaier. Berättelsen visar på samurajens enorma vilja till självuppoffring när han till och med offrade sina älskade bonsaier. Till västvärlden spred sig träden först efter andra världskriget främst genom återvändande amerikanska soldater soldater. Idag är intresset för bonsaiträden stort.

En bonsai formas av den som odlar den enligt vissa stilformer som följs inom denna konstform. Hur lång tid det tar innan man kan kalla det för en bonsai är helt beroende på det material som man utgår från. De stora bonsai-konstnärerna gör oftast som alla andra stora konstnärer, det vill säga, de bryter reglerna och formar sina träd efter eget estetiskt sinne och kan se den inneboende potentialen som trädet har.

Bonsaier har alltid bara en framsida, det vill säga, endast en sida som de ska betraktas från. Dessutom är det tänkt att de ska betraktas i ögonhöjd så att effekten av själva miniatyrfenomenet framstår tydligare. Det är alltså utställaren av konstverket som bestämmer om det ska betraktas sittande eller stående. En bonsai kan bli flera hundra år gammal beroende på vilken art det är och tanken är att den skall gå i arv mellan generationerna. De allra flesta bonsaier ska hållas utomhus.

Jin eller Shari.
Denna stilform består av avbarkade döda partier på trädet, vilket är vanligast hos barrväxter. Denna stil används därför att de döda partierna får trädet att se ut som ett gammalt träd som träffats av blixten eller att djur har gnagt på det.

Vissa delar av bonsaien barkas och alternativen är en gren (jin), en bit av stammen eller hela toppen (shari). Den avbarkade ytan måste noggrant konserveras och blekas för att förhindra förruttnelse. Detta åstadkoms med en viss balsameringslösning som appliceras efter ett antal dagar efter att barken har avlägsnats och partiet har torkat upp. Denna balsamering skapar även en solblekningseffekt.

Svenska bonsaisällskapet:
http://www.bonsaisallskapet.se

Sällskapet bildades i oktober 1986 och har ca 300 medlemmar fördelade över hela landet.

Källor:
sv.wikipedia.org
bonsaiakuten.blogspot.com
bonsaisallskapet.se

http://intressant.se/intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,
 

Annonser

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

Kommentarer inaktiverade.