Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla

”Du gamla, du fria”, hur kom den till – och alla svaren kring…

sweden

En gång rätt nyligen hörde jag en ung flicka sjunga nationalsången i ishockey mot USA och visst vet jag Dybeck ligger bakom den, men vad mer? De två första verserna är Sveriges nationalsång sedan 1866. Den är unik i världen såtillvida att det är den enda nationalsången som även inräknar sina grannländer. Du gamla, du fria är Sveriges inofficiella nationalsång, skriven av unge folklivsforskaren Richard Dybeck 1844 i form av två strofer till en gammal folkmelodi som han upptecknat i sin hembygd i Odensvi i Västmanland.

Han var nyligen hemkommen från en vistelse i Idre i Dalarna, där han tros ha inspirerats av fjället Städjan. Sången framfördes första gången vid en Aftonunderhållning med nordisk folkmusik som han höll den 13 november 1844. Den används dock som nationalsång även vid så officiella tillställningar som statsbesök och är självklar som Sveriges nationalsång.

Dybecks två strofer är färgade av den då rådande skandinavismen och handlar om Norden snarare än om Sverige. Landet Sverige nämns endast kort i den senare tillkomna fjärde versen (Louise Ahlén år 1910), en vers som inte sjungs och inte räknas som del av den egentliga nationalsången.

Detta medför att den polska nationalsången påstås vara den enda nationalsång där landet Sverige nämns. Flera försök att lansera tilläggstrofer som tydligare framhäver namnet och landet Sverige har gjorts genom åren; bland annat skrev operasångaren Carl Fredrik Lundqvist en tredje strof som börjar ”Jag älskar dig Sverige”.

Själv menade Dybeck att ”de högst medelmåttiga orden” hade tillfällig karaktär och inte var avsedd att spridas vidare. Sedan texten till Dybecks förargelse fått spridning genom Ahlströms och Bomans sångbok ”Valda svenska folksånger, folkdansar och folklekar” 1845 lät han dock själv publicera den, och i över femton års tid därefter sjöngs sången som avslutningsnummer vid Dybecks musikaliska aftonunderhållningar och trycktes i programmen till dessa. På engelska översatt, ”Thou ancient, Thou free”.

Dybecks ursprungliga text inleddes med raden ”Du gamla du friska”, och det var också denna ordalydelse som spreds i hundratals visböcker och hans eget programtryck under många år. 1858 ändrade han dock själv texten till ”Du gamla du fria”, men det var till en början svårt att få genomslag för denna ändring eftersom den ursprungliga versionen redan hunnit spridas i hundratals tryck. Den folkvisa som ligger till grund för Dybecks skapelse (Så rider jag mig genom tolfmilan skog) trycktes första gången 1845 i Runa. Den räknas idag till riddarvisorna i Sveriges Medeltida Ballader.

Många menade dock ännu kring sekelskiftet 1900 att Du gamla, du fria var olämplig som nationalsång  – i jämförelse med till ex. Norges var melodin för släpig och texten för vag i fråga om vilket land som egentligen besjöngs. År 1899 anordnades en ”folksångstävling” för att försöka få fram en ny nationalsång; en följdverkan av denna blev Verner von Heidenstams dikt Sverige som senare tonsattes av Wilhelm Stenhammar, men någon ny nationalsång resulterade den inte i.

Du gamla, du fria är endast Sveriges inofficiella nationalsång, men frågan har tagits upp i riksdagen flera gånger, bland annat till riksmötet 2003-04 av moderaten Stefan Hagfeldt. Den äldst kända bevarade inspelningen av ”Du gamla, du fria” är en fonografcylinder från 1890-talet med en insjungning av den danske sångaren August Stitz. Fonogrammet finns bevarad på Århus stadsbibliotek.

Föreståndaren för Musikhistoriska museet i Stockholm, doktor Tobias Nordlind, som forskat i vår nationalsångs historia, berättar att melodin till ”Du gamla, du fria” i oförändrat skick är hämtad från en folkvisa med namnet ”Olof Adelin”, som upptecknats både i Västmanland och i Jämtland. Orginaltexten började med orden:
”Så rider jag mig genom sjumilaskog,
me`n andra så söteligen sova.”

Och Richard Dybeck, född 1 september 1811 i Odensvi i Västmanland, död 28 juli 1877 i Södertälje, var en svensk jurist som mest är berömd som amatörfornforskare, folkminnesforskare och diktare. 1860 gifte han sig med Maria Leontine Charlotte Forsbom som avled efter fem års äktenskap. Dybeck själv avled 1877 i Södertälje.

Kuriosa är boken Du gamla, du fria, med författaren Liza Marklund, som valt namnet till en deckare. ”Annika Bengtzon är tillbaka på Kvällspressens redaktion i Stockholm efter tre år som tidningens korrespondent i Washington. En eftermiddag hittas en ung småbarnsmamma död och översnöad bakom ett daghem i förorten Axelsberg i södra Stockholm. Hon är det fjärde offret på kort tid under liknande omständigheter: kvinna, ung, mamma, knivhuggen bakifrån”.

Källor:
dugamladufria.se
elib.se
sv.wikipedia.org

http://intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Annonser

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

Kommentarer inaktiverade.